Shigeru Egami as a young karateka

Shigeru Egami as a young karateka